Пътната карта на Nemus

Прочетете Litepaper
icon-q1

Q1 2022

Продажба на билети за Genesis Drop

icon-ticket

Q1 2022

На притежателите на билети е разрешено да влизат в картата, да избират парцели и да копаят NFT

icon-q2

Q2 2022

Въвеждане на игрови елементи и жетон на NEA

icon-q3

Q3 2022

Публично представяне на токена на NEA

icon-q4

Q4 2022

Създаване на Nemus DAO и управление

icon-q1

Q1 2022

Продажба на билети за Genesis Drop

icon-ticket

Q1 2022

На притежателите на билети е разрешено да влизат в картата, да избират парцели и да копаят NFT

icon-q2

Q2 2022

Въвеждане на игрови елементи и жетон на NEA

icon-q3

Q3 2022

Публично представяне на токена на NEA

icon-q4

Q4 2022

Създаване на Nemus DAO и управление