Пътната карта на Nemus

Прочетете Litepaper
icon-q1

Стъпка 1

Продажба на билети за Genesis Drop

icon-ticket

Стъпка 2

На притежателите на билети е разрешено да влизат в картата, да избират парцели и да копаят NFT

icon-q2

Стъпка 3

Въвеждане на игрови елементи и жетон на NEA

icon-q3

Стъпка 4

Публично представяне на токена на NEA

icon-q4

Стъпка 5

Създаване на Nemus DAO и управление

icon-q1

Стъпка 1

Продажба на билети за Genesis Drop

icon-ticket

Стъпка 2

На притежателите на билети е разрешено да влизат в картата, да избират парцели и да копаят NFT

icon-q2

Стъпка 3

Въвеждане на игрови елементи и жетон на NEA

icon-q3

Стъпка 4

Публично представяне на токена на NEA

icon-q4

Стъпка 5

Създаване на Nemus DAO и управление