Základný tím

Skutočný svet

Flavio
De Meira Penna

Zakladateľ

Navštívte stránku linkedin zakladateľa

George
Waddell

Partner / Strategické partnerstvá

Navštívte stránku Partner / Strategické partnerstvá

Ricardo
Bernardes Filho

Partner / Prevádzka

Navštívte stránku Partner / Operations

V éteri

Joseph
Frederick

Dizajn používateľského rozhrania/UX

Navštívte stránku UI/UX Design na linkedin

Dillon
Lomnitzer

Inteligentné zmluvy/vývoj back-endu

Navštíviť linkedin stránku Smart Contracts/Back-End Development