Всъщност притежавам ли земята, която представлява моят NFT?

Не. Бразилското законодателство е сложно по отношение на това кой може да притежава земя в тропическите гори. Издаването на NFT, които представляват реална собственост върху земя, би било изключително трудно в децентрализирана област!