Kokia dalis lėšų iš tikrųjų skiriama Amazonės apsaugai?

Išskyrus veiklos išlaidas ir nedidelę dalį ankstyviesiems investuotojams (<5%), visi NFT pardavimai skiriami žemei pirkti, ūkinei veiklai, kuria siekiama išsaugoti ir išsaugoti žemę, ir atlygiui globėjui.