Какъв процент от средствата всъщност отиват за опазване на Амазонка?

Извън оперативните разходи и малка част за ранните инвеститори (<5%), всички продажби на NFT отиват за закупуване на земя, икономическа дейност за опазване и съхраняване на земята и награди за Guardian.