Hur stor andel av medlen går faktiskt till bevarande av Amazonas?

Förutom driftskostnader och en liten del för tidiga investerare (<5%) går all försäljning av NFT till inköp av mark, ekonomisk verksamhet för att bevara och bevara marken och belöningar till Guardian.