Problemet

De nuvarande incitamenten fungerar inte

Vare sig det beror på gamla traditioner, brist på alternativ eller personlig ekonomisk vinning, är regnskogens värde snedvridet mot dess förstörelse, och lite har gjorts för att ändra på det.

icon-burn

Slash & Burn

I många områden i Amazonas slås och bränns marken för att föda upp boskap och/eller bygga en gård. För många familjer är detta ofta den enda möjligheten till inkomst eller försörjning. För andra är det en enkel vinst.

icon-valued

Hur marken värderas

För närvarande finns det större incitament att hugga ner träd än att rädda dem, eftersom betesmark värderas högre än skogsfastigheter som inte klarar av att betala sina skulder.

icon-laws

Lagar är svåra att tillämpa

De lokala tjänstemännen saknar ofta utrustning och personal för att kunna tillämpa lagarna. Så för "professionella ockupanter" är belöningen för att röja och sälja mark som de inte äger långt större än risken att åka fast.


Nemus-lösningen

Värdet av bevarande

Det räcker inte med att bara ta laglig besittning av mark i Amazonas och bevara den. Utan löpande verksamhet, övervakning och kontinuerlig finansiering kan marken fortfarande bli tillgänglig och förstöras. Bevarande skyddar å andra sidan marken genom att skapa hållbar verksamhet på marken. Dessa verksamheter begränsar tillträdet och hjälper till att motverka olagliga handlingar, samtidigt som de ger fördelar för både den biologiska mångfalden och lokalsamhällena.

icon-narrative

Att ändra berättelsen

Nemus kan förändra det nuvarande perspektivet på hur skogen värderas genom att visa att det kan vara mer ekonomiskt lönsamt att bevara skogen än att bränna ner den.

icon-protecting

Att bilda ett skyddande bälte

Nemus är utformad som en skalbar modell för att snabbt säkra och skydda en stor mängd mark och effektivt bygga en skyddande barriär över regnskogen.

icon-connections

Gör det lättare att hjälpa till

Historiskt sett har vägen för att hjälpa regnskogen gått via donationer. Med Nemus kan vem som helst i världen spela en aktiv roll i det pågående arbetet för att stoppa avskogningen.

icon-community

Gemenskapen i fokus

Förutom att hitta nya sätt att arbeta, skapa inkomster och/eller förbättra livskvaliteten kan Nemus utbilda lokalsamhällena om behovet av förändring och inkludera dem som en del av lösningen.


Delta i samtalet

Gå med i Discord och bli en av de första som får höra om nya funktioner, kommande evenemang och lanseringsdatum. Vi ser fram emot att träffa dig i vår nästa AMA.

Gå med i Discord