Co je Nemus?

Nemus je "zeleným otiskem" nového přístupu k ochraně přírody. Naším cílem je zajistit ohroženou půdu v amazonském deštném pralese a zastavením odlesňování chránit jeho biologickou rozmanitost.

Toho dosahujeme vytvářením udržitelných hospodářských činností na půdě. Ty pohánějí ekonomický potenciál pryč od zničení země směrem k udržitelné využívání půdy.

Jako držitel nebo Guardian, podporujete udržitelnou a ekonomickou činnost, která přináší prospěch půdě a těm, kteří jsou na ní závislí. Nápověda: to jsme my všichni.

Strážce se zrodí po zakoupení produktu Nemus NFT. Tento NFT je ve formátu obchodní karty a odemyká funkce hraní a získávání žetonů.

Kromě NFT hrají strážci důležitou roli při rozhodování o činnostech a aktivitách na pozemcích prostřednictvím našeho DAO (v současné době v závěrečné fázi vývoje).