Mis on Nemus?

Nemus on uue looduskaitselise lähenemise "roheline jälg". Meie eesmärk on kaitsta Amazonase vihmametsade ohustatud maad, et peatada metsade hävitamine ja seeläbi kaitsta nende bioloogilist mitmekesisust.

Me teeme seda, luues maale jätkusuutlikku majandustegevust. Need edendavad majanduslikku potentsiaali ära maa hävitamisest aadressil maa säästev kasutamine.

Omanikuna või Guardian, edendate jätkusuutlikku ja majanduslikku tegevust, mis toob kasu maale ja neile, kes sellest sõltuvad. Vihje: see on meie kõik.

Guardian sünnib, kui ostetakse Nemus NFT. See NFT on kauplemiskaardi formaadis ning avab mängulisuse ja žetoonide teenimise funktsioonid.

Lisaks NFT-le on eestkostjatel oluline roll otsustes, mis tehakse meie DAO (praegu lõppjärgus) kaudu maa-alal tehtavate tegevuste ja meetmete kohta.