Vad är Nemus?

Nemus är ett "grönt avtryck" av en ny strategi för bevarande. Vårt mål är att säkra riskmark i Amazonas regnskog för att skydda den biologiska mångfalden genom att stoppa avskogningen.

Det gör vi genom att skapa hållbar ekonomisk verksamhet på marken. Dessa driver ekonomisk potential bort från förstörelsen av landet till hållbar användning av marken.

Som innehavare, eller GuardianDu främjar hållbar och ekonomisk verksamhet som gynnar marken och de som är beroende av den. Tips: det är vi alla.

Guardian föds när en Nemus NFT köps. Denna NFT är i samlarkortsformat och låser upp spel- och tokenfunktioner.

Utöver NFT har väktarna en viktig roll i besluten om aktiviteter och åtgärder på marken genom vår DAO (som för närvarande befinner sig i slutskedet av utvecklingen).