Čo je Nemus?

Nemus je "zeleným odtlačkom" nového prístupu k ochrane prírody. Naším cieľom je zabezpečiť ohrozenú pôdu v amazonskom dažďovom pralese, aby sa zastavením odlesňovania chránila jeho biodiverzita.

Robíme to vytváraním udržateľných hospodárskych činností na pôde. Tie poháňajú ekonomický potenciál preč od zničenia krajiny smerom k udržateľné využívanie pôdy.

Ako držiteľ alebo Strážca, podporujete trvalo udržateľnú a hospodársku činnosť, ktorá je prospešná pre krajinu a tých, ktorí sú na nej závislí. Nápoveda: to sme my všetci.

Strážca sa zrodí, keď sa zakúpi zariadenie Nemus NFT. Táto NFT je vo formáte obchodnej karty a odomyká funkcie gamifikácie a získavania žetónov.

Okrem NFT majú strážcovia dôležitú úlohu pri rozhodovaní o činnostiach a aktivitách na pôde prostredníctvom nášho DAO (v súčasnosti v záverečnej fáze vývoja).