Wat vinden de inheemse volkeren van het land van Nemus?

Nemus is niet van plan hen specifieke acties op te leggen. Wij werken rechtstreeks samen met inheemse en lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat zij het eens zijn met de huidige en toekomstige activiteiten van het land. Over het algemeen zijn ze voorzichtig maar verwelkomen ze het werk dat Nemus gaat doen. Nemus staat ook voortdurend in contact met FUNAI (The National Indigenous Foundation of Brazil) om ervoor te zorgen dat de onderhandelde normen altijd worden nageleefd.