Какво е отношението на коренното население на земята към Немус?

Nemus няма намерение да им налага конкретни действия. Работим директно с местните общности, за да гарантираме, че те са съгласни с настоящите и бъдещите дейности в земята. Като цяло те са предпазливи, но приветстват работата, която ще свърши Немус. Nemus също така поддържа постоянна връзка с FUNAI (Националната фондация на коренното население на Бразилия), за да гарантира, че договорените стандарти винаги се спазват.