Co czują rdzenni mieszkańcy tej ziemi w stosunku do Nemusa?

Nemus nie ma zamiaru narzucać im żadnych konkretnych działań. Współpracujemy bezpośrednio z rdzennymi i lokalnymi społecznościami, aby upewnić się, że są one zgodne z obecną i przyszłą działalnością na tym terenie. Ogólnie rzecz biorąc, są oni ostrożni, ale z zadowoleniem przyjmują pracę, którą zamierza wykonać Nemus. Nemus jest również w stałym kontakcie z FUNAI (Narodowa Fundacja Rdzennych Mieszkańców Brazylii), aby zapewnić, że wynegocjowane standardy są zawsze spełnione.