Vad tycker ursprungsbefolkningen om Nemus?

Nemus har inte för avsikt att ålägga dem några särskilda åtgärder. Vi arbetar direkt med ursprungsbefolkningen och lokalsamhällena för att se till att de är med på nuvarande och framtida aktiviteter på marken. Generellt sett är de försiktiga men positiva till det arbete som Nemus kommer att utföra. Nemus står också i ständig kontakt med FUNAI (Brasiliens nationella stiftelse för ursprungsbefolkningen) för att se till att förhandlingsnormerna alltid uppfylls.