Jak mohu vědět, že společnost Nemus pozemek skutečně vlastní a nemůže mi ho prodat?

Veškeré dokumenty týkající se vlastnictví pozemků budou veřejně dostupné k nahlédnutí v aplikaci Nemus a bude je možné ověřit také v brazilských právních záznamech.

Pokud jde o NEprodej pozemků, společnost Nemus zajistí vlastnictví pozemků používaných pro NFT prostřednictvím sofistikované právní struktury, která na tyto pozemky uvalí omezení nepřevoditelnosti a nezabavitelnosti.

Vzhledem k brazilským právním omezením týkajícím se zahraničního vlastnictví venkovské půdy v Brazílii musí být půda využívaná pro NFT v držení brazilského subjektu v rámci ekosystému Nemus.