Ako môžem vedieť, že spoločnosť Nemus skutočne vlastní pozemok a nemôže mi ho predať?

Všetky dokumenty týkajúce sa vlastníctva pozemkov budú verejne dostupné na preskúmanie v rámci aplikácie Nemus a bude ich možné overiť aj v brazílskych právnych záznamoch.

Pokiaľ ide o NEpredaj pozemkov, spoločnosť Nemus zabezpečí vlastníctvo pozemkov používaných na NFT prostredníctvom sofistikovanej právnej štruktúry, ktorá na tieto pozemky uvalí obmedzenie týkajúce sa neprevoditeľnosti a zákazu zabavenia.

Vzhľadom na brazílske právne obmedzenia týkajúce sa zahraničného vlastníctva vidieckej pôdy v Brazílii musí byť pôda využívaná na NFT v držbe brazílskeho subjektu v rámci ekosystému Nemus.