Skąd mam wiedzieć, że Nemus rzeczywiście jest właścicielem ziemi i nie może jej sprzedać?

Wszystkie dokumenty dotyczące własności ziemi będą publicznie dostępne do wglądu w aplikacji Nemus, a także możliwe do zweryfikowania w brazylijskich rejestrach prawnych.

Jeśli chodzi o NIEsprzedawanie ziemi, Nemus zabezpieczy własność ziemi wykorzystywanej do NFT poprzez wyrafinowaną strukturę prawną, która nałoży na nią ograniczenie dotyczące niezbywalności i niewycofywania się.

Ze względu na brazylijskie ograniczenia prawne dotyczące zagranicznej własności gruntów wiejskich w Brazylii, grunty wykorzystywane do NFT będą w posiadaniu podmiotu brazylijskiego w ramach ekosystemu Nemus.