Kako vem, da je družba Nemus dejansko lastnik zemljišča in da ga ne more prodati izpod mojega telesa?

Vsi dokumenti v zvezi z lastništvom zemljišč bodo javno dostopni za pregled v aplikaciji Nemus in jih bo mogoče preveriti tudi v brazilskih pravnih evidencah.

Kar zadeva NE prodajo zemljišč, bo družba Nemus zagotovila lastništvo zemljišč, ki se uporabljajo za NFT, s prefinjeno pravno strukturo, ki bo za takšna zemljišča uvedla omejitev neprenosljivosti in prepovedi odtujitve.

Zaradi brazilskih zakonskih omejitev glede tujega lastništva podeželskih zemljišč v Braziliji mora biti zemljišče, ki se uporablja za NFT, v lasti brazilskega subjekta znotraj ekosistema Nemus.