Откъде да знам, че Nemus действително притежава земята и не може да я продаде изпод краката ми?

Всички документи, отнасящи се до собствеността на земята, ще бъдат публично достъпни за преглед в приложението Nemus и ще могат да бъдат проверени в бразилските правни регистри.

Що се отнася до НЕпродажбата на земята, Nemus ще осигури собствеността върху земята, използвана за НФТ, чрез сложна правна структура, която ще наложи ограничение за непрехвърляне и непродаване на тази земя.

Поради бразилските законови ограничения за чуждестранна собственост върху селски земи в Бразилия, земята, използвана за НФТ, трябва да се притежава от бразилски субект в рамките на екосистемата Nemus.