Vil der være fremtidige fald?

Ja, hyppigheden af nedlæggelser vil afhænge af en række forskellige faktorer, fra udbud og efterspørgsel til tilgængeligheden af nye arealer. På nuværende tidspunkt er der planlagt ca. 5-6 nedlæggelser i 2022, der dækker mere end 50 000 hektar.