Tulevatko pudotukset tulevaisuudessa?

Kyllä. Pudotusten tiheys riippuu monista tekijöistä, kuten tarjonnasta ja kysynnästä sekä uusien maa-alueiden saatavuudesta. Tällä hetkellä vuonna 2022 on suunnitteilla noin 5-6 pudotusta, jotka kattavat yli 50 000 hehtaaria (125 000 hehtaaria).