Kommer det att finnas framtida minskningar?

Ja, hur ofta det blir beror på en rad olika faktorer, från utbud och efterfrågan till tillgången på ny mark. För närvarande planeras ungefär 5-6 nedläggningar under 2022, som omfattar mer än 50 000 hektar.