Czy w przyszłości pojawią się spadki?

Tak. Częstotliwość zrzutów będzie zależała od wielu czynników, od podaży i popytu, po dostępność nowych terenów. W tej chwili planowanych jest około 5-6 zrzutów w 2022 roku, obejmujących ponad 50 000 hektarów (125 tys. akrów).