Komen er in de toekomst nog druppels?

Ja. De frequentie van de drops hangt af van verschillende factoren, van vraag en aanbod tot de beschikbaarheid van nieuw land. Momenteel zijn er ongeveer 5-6 drops gepland in 2022, voor meer dan 50.000 hectare.